Login  |  Register

ข้อดีของผ้าม่าน

คุณประโยชน์ของผ้าม่านอย่างที่2 ผ้าม่านช่วยทำให้แสงไฟไม่ส่งแสงเข้ามาในตัวที่อยู่อาศัยเยอะเกินไปในระหว่างวัน ป้องกันความร้อนแสงตะวัน